МОДУЛЬ І

Тема 1. Предмет, система та джерела курсу «Судові та правоохоронні органи»

1. Предмет, система та основні джерела курсу, його місце серед інших юридичних дисциплін.

2. Поняття та основні ознаки правоохоронної діяльності.

3. Завдання правоохоронної діяльності.

4. Поняття правоохоронних органів. Види правоохоронних органів України.

5. Правосуддя: поняття, ознаки та принципи.

Ключові поняття: судові органи України; правоохоронні органи України; правосуддя; судоустрій; судочинство; судова влада; принципи правосуддя; правоохоронна діяльність; законодавчі джерела.

Завдання

1. Як співвідносяться поняття “органи правосуддя”, “органивнутрішніх справ”, “правоохоронні органи”?

2. Назвіть основні засади судочинства.

3. Назвіть основні функції судової влади.

4. охарактеризуйте основні види правоохоронної діяльності.

Питання для опанування та обговорення

1. Взаємодія правоохоронних органів з іншими державними органами, підприємствами, установами, громадянами МОДУЛЬ І.

2. Принципи діяльності правоохоронних органів України.

3. Загальна характеристика органів судової влади та правоохоронних органів України: суду, прокуратури, міліції та ін.

4. Законодавчі джерела курсу “Судові та правоохоронні органи України”.

Теми рефератів

1. Правоохоронні органи України: поняття та види.

2. Взаємодія правоохоронних органів з органами державної влади та управління.


documentaxjdvyv.html
documentaxjedjd.html
documentaxjektl.html
documentaxjesdt.html
documentaxjezob.html
Документ МОДУЛЬ І